Entra en vigor la nova llei que sanciona la morositat al transport de mercaderies

Des d’aquest diumenge ja està en vigor la Llei que preveu un règim sancionador contra les empreses que paguen a més de 60 dies als proveïdors transportistes. El BOE va publicar dissabte la nova normativa, que podeu consultar aquí.

Les multes poden oscil·lar entre 401 euros i fins a 6.000 euros, que poden augmentar fins als 30.000 euros per a empreses reincidents o que paguin a més de 120 dies per sobre de termini màxim legal de pagament.

SANCIONS

  • Multa de 401 a 600 euros: el preu del transport és inferior als 1.000 euros
  • Multa de 601 a 800 euros: el preu del transport està comprès entre els 1.000 i els 1.500 euros
  • Multa de 801 a 1.000 euros: el preu oscil·la entre 1.501 i 3.000 euros
  • Multa de 1.001 a 2.000 euros: el preu del transport és entre 3.001 i 4.000 euros
  • Multa de 2.001 a 4.000 euros: el preu del transport està  ubicat entre 4.001 i 6.000 euros
  • Multa de 4.001 a 6.000 euros: el preu del transport es superior a 6.000 euros
  • Multa de 6.0001 a 18.000 euros: el responsable ja ha estat sancionat per qualsevol infracció molt greu els últims 12 mesos. La sanció pot arribar als 30.000 euros si es considera que la conducta afecta significativament a la capacitat i a la solvència econòmica del transportista  o que s’hagi superat en més de 120 dies el termini màxim legal de pagament previst.