Els transportistes necesssitaran un certificat de treball a Itàlia

Els transportistes que es desplacin a Itàlia per motius de treball hauran de portar omplert un certificat de treball, segons el Decret del Govern Italià del 17 de març.

El termini màxim que s’hi podrà romandre al país és de 72 hores, ampliables a 48 hores més per motius justificats.

 

Podeu descarregar-vos el document aquí.