El Tribunal Suprem valida exigir el Batxillerat o FP als transportistes

El Tribunal Suprem valida exigir un nivell acadèmic mínim equivalent a Batxillerat o formació professional de grau mitjà per a ser transportistes.

Aquesta és una de les modificacions del nou Reglament d’Ordenació dels Transports Terrestres (ROTT) aprovat pel Govern al febrer de 2019.

Aquesta formació només s’exigirà a les persones que volen accedir al sector del transport com a empresaris després de l’entrada en vigor del nou ROTT. Els xofers mantenen els mateixos requisits, que són tenir el permís de conducció que correspongui i el certificat d’aptitud professional (CAP).