El transport de mercaderies, considerat prioritari per la Unió Europea per garantir el subministrament

Us fem arribar l’acord de la Unió Europea per protegir els estats membres i les seves fronteres externes davant el COVID-19. En aquest acord, s’insta als Estats Membres a acordar un únic patró per actuar davant el transport de mercaderies, que  es considera prioritari per garantir la cadena de submnistrament.

Podeu consultar el text íntegre (en anglès) aquí.