El Ministeri es reafirma en el criteri de sanció per desatendre notificacions electròniques d’inspecció

El Ministeri de Transports ha reiterat al Comitè Nacional de Transport per Carretera que el procediment que utilitza per sancionar és el que recull la Llei d’Ordenació dels Transports Terrestres. Per això, recomana a les empreses que tinguin sempre actualitzat el seu correu electrònic de contacte a la plataforma.

CARTA DEL COMITÈ NACIONAL DEL TRANSPORT PER CARRETERA

El Comitè Nacional del Transport per Carretera va fer arribar una carta al Ministeri per traslladar-li el malestar al sector pels criteris que utilitza la Direcció General de Transport Terrestre en relació a les sancions per desatendre notificacions electròniques de requeriments d’inspeccions. 

La sanció que s’imposa en aquest cas és molt greu “per obstrucció a la tasca inspectora” i comporta una multa de 4.600 euros. Aquesta multa es multiplica pel número de vehicles que havien de passar la inspecció segons el requirement dels Serveis d’Inspecció de Transports que no s’ha pogut notificar al transportista.

ACTUALITZAR LES DADES DE CONTACTE

En la seva resposta, el Ministeri assenyala la necessitat que el transportista tingui actualitzat en tot moment el correu electrònic de contacte que consta al Registre d’Empreses depenent del Ministeri de Transports.

Us facilitem un manual amb les indicacions per consultar el correu electrònic de la vostra empresa que hi ha en aquest registre i com modificar-lo si no és correcte. Per poder realitzar el tràmit cal tenir la signatura electrònica.

Podeu consultar el manual aquí.