El Ministeri de Transports adquirirà un màxim de 5 milions més de mascaretes per als professionals del sector

El Ministeri de Transports i Mobilitat ha anunciat que ampliarà l’adquisició de mascaretes de protecció FFP2 en un màxim de 5.000.000 unitats per al sector del transport amb motiu de la situació d’emergència de salut pública provocada per el COVID-19. Aquesta adquisició se suma als 8 milions de mascaretes FFP2 que ja va anunciar el Ministeri que compraria i que es contemplava a la ordre TMA/263/2020 del 20 de març.

El conjunt de mascaretes es distribuiran segons els criteris de repartiment establerts en aquesta ordre i en les instruccions aprovades per la Directora General de Transport Terrestre.  La distribució entre els destinataris es realitzarà tenint en compte les necessitats derivades de la situació d’emergència de salut pública provocada pel COVI-19 en el moment de recepció del subministrament.

En l’àmbit del transport per carretera, s’inclouen a l’Ordre el transport de viatgers, tant en vehicles de turisme como en vehicles de més de nou places, tant de competència estatal, com autonòmica o local. A més, s’inclou el transport públic de mercaderies realitzat per empreses autoritzades.

Podeu consultar l’ordre TMA/292/2020, de 26 de març, aquí.

Us recordem que la primera adquisió de mascaretes per part del Ministeri tenia previst distribuir-se de la següent manera, segons s’informa a l’Ordre TMA/263/2020, de 20 de març, per la qual es regula d’adquisició i distribució de les mascaretes:

a-  Entitats del sector públic en l’àmbit del transport de competència estatal:

 • 80.000 unitats es destinaran als professionals d’ADIF i ADIF-Alta Velocitat
 • 620.000 unitats a Renfe Operadora
 • 4.800 unitats a ENAIRE
 • 102.000 unitats per a AENA
 • 1.128.000 per a l’Ens Públic Ports de l’Estat i Autoritats Portuàries
 • 2.000.000 per a Correos y Telègrafs

b-  Treballadors que prestin servei en l’àmbit de transport terrestre de viatgers i mercaderies no inclosos en l’apartat anterior, així com a personal del Ministeri de Transports: 4.000.000 unitats de mascaretes que es distribuiran entre:

 • conductors de taxi
 • VTC
 • camioners que realitzin transport públic de mercaderies per a empreses autoritzades
 • conductors d’autobusos de línia de passatgers privats
 • personal del ministeri en l’àmbit autonòmic i local

COM ES POT DEMANAR

Les entitats públiques competents de cada sector hauran de fer la sol·licitud a la Direcció General de Transport Terrestre en un termini de dos dies posteriors a la comunicació de la recepció de les mascaretes.  La Direcció General de Transports emetrà la corresponent autorització en funció de les sol·licituds i dins del nombre màxim assignat al sector.

Podeu consultar el text íntegre del BOE aquí