El Congrés aprova la Llei de Morositat del Transport que preveu sancions d’entre 401 i 6.000 euros

La Comissió de Transports del Congrés ha aprovat la proposició de Llei que modifica la LOTT per incloure sancions per la morositat al transport.

La modificació de la LOTT diferencia les sancions en funció si el contracte de transports és superior o inferior a 3.000 euros. També s’inclou la sanció per reincidència, que pot arribar als 30.000 euros.

Recordem que el termini de pagament és a 30 dies des de la prestació del servei, tret d’un acord diferent, que no pot excedir els 60 dies en cap cas.

S’han establert sis tipus d’infracció que us indiquem a continuació.

S’afegeix a l’article 141 de la LOTT com a infraccions greus de la normativa del transport (contractes fins a 3.000 euros):

  • Per contractes de fins a 1.000 euros: se sancionarà amb multes d’entre 401 i 600 euros
  • Per contractes d’entre 1.001 i 1.500 euros: sancions d’entre 601 i 800 euros
  • Per contractes d’entre 1.501 i 3.000 euros: multes d’entre 801 i 1.000 euros

S’afegeix a l’article 140 una nova infracció molt greu: pagar fora determini contractes de transport de més de 3.000 euros amb la gradació següent:

  • Per contractes entre 3.001 i 4.000 euros: sanció d’entre 1.001 i 2.000 euros
  • Per contractes entre 4.001 i 6.000 euros: sanció entre 2.001 i 4.000 euros
  • Per contractes de més de 6.000 euros: sanció entre 4.001 i 6.000 euros

La reincidència en el delicte de morositat pot suposar una sanció de fins a 30.000 euros.

Aquesta modificació de la LOTT ara es traslladarà al Senat per a la seva aprovació definitiva.