El Certificat d’activitats deixarà de ser vàlid per justificar l’absència de registre de les activitats del conductor

Una de les novetats del Paquet de Mobilitat aprovat per la Unió Europea el passat mes de juliol era la modificació parcial de la regulació dels temps de conducció i descans. Podeu consultar la informació que vam publicar en el seu moment aquí.

Per aquest motiu, el  Ministeri de Transports ha elaborat una nova Instrucció Interpretativa sobre aquesta normativa.  La principal novetat és que el certificat d’activitats deixarà de ser vàlid per justificar l’absència de registre de les activitats realitzades pel conductor i que no es registren de forma automàtica al tacògraf. La nova instrucció assenyala que s’han de fer entrades manuals per justificar les baixes per malaltia, vacances, permisos o conducció de vehicles exclosos de l’àmbit de l’aplicació de la norma perquè el certificat d’activitats ja no serà vàlid.  Per tant, a partir d’ara la principal font d’informació de les activitats del conductors són les dades registrades al tacògraf.

Us facilitem un requadre amb la correspondència del certificat d’activitats amb el pictograma que s’ha de registrar al Tacògraf per cada activitat.

 

La utilització del certificat d’activitats restarà relegat a casos molt excepcionals en els que l’empresa haurà de justificar perquè de recórrer a aquest sistema en substitució de l’anotació de períodes de vacances i baixes laborals en un full de registre, en el cas de tacògrafs analògics, o mitjançant els dispositius d’entrades manuals, en el cas dels tacògrafs digitals.

La manca de registre pot suposar una infracció, que pot implicar una multa de fins a 1.001 euros.