El BOE publica avui els canvis al reglament que permeten rebaixar l’edat mínima dels xofers als 18 anys

Us informem que avui s’ha publicat al Butlletí Oficial de l’Estat, BOE, el Real Decret 971/2020, de 10 de novembre pel qual se modifica el Reglament General de Conductors aprovat pel Reial Decret 818/2009 de 8 de maig.

Algunes de les mesures més destacades que recull el Real Decret 971/2020 són:

  • Es redueix de 21 a 18 anys l’edat mínima requerida pera conduir camions tenint aprovat el CAP.
  • Es redueix de 21 a 18 anys l’edat mínima per conduir autocars, però sense passatgers i un radi màxim de 50 quilòmetres. A partir de 21 anys i amb el CAP aprovat, es podrà portar passatgers.

El Real decret 971/2020 entra en vigor el 12 de novembre de 2020.

 

D’altra banda, avui també s’ha publicat al BOE, el Reial Decret 970/2020, de 10 de novembre, per el qual es modifica el Reglament General de Circulació, aprovat per el Reial Decret 1428/2003 de 21 de novembre, i el Reglament General de Vehicles, aprovat pel Reial Decret 2822/1998, en matèria de mesures urbanes de trànsit.

Entre altres mesures la nova normativa limita la velocitat a 30 km/h en vies urbanes d’1 únic carril per sentit i regula el patinet elèctric que com a màxim pot circular a 25 km/hora.

Mobilitat urbana:

  • 20 km/h en vies amb plataforma única de calçada i vorera.
  • 30 km/h en vies d’un únic carril per sentit de circulació.
  • 50 km/h en vies amb dos o més carrils per sentit de circulació.

Vehicles de mobilitat personal:

  • La velocitat màxima serà entre 6 i 25 km/h
  • No es podrà circular per les voreres i les zones per als vianants, ni vies interurbanes, travessies i autopistes que transcorrin per la població. Tampoc per túnels.
  • Hauran de complir les normes de circulació com tots els vehicle.
  • Hauran de tenir certificat de circulació que acrediti que compleixen els requisits tècnics per circular

Aquest decret entrarà en vigor a partir del 2 de gener de 2021.