El 2021 caldrà renovar els permisos de conduir ADR

L’Estat espanyol no prorrogarà els permisos de conduir de mercaderies perilloses, ADR, el 2021. La pròrroga anterior ha finalitzat el passat 1 de març. Per tant, els titulars hauran de renovar els permisos en els terminis establerts.

L’Estat espanyol ha decidit no acollir-se a l’Acord Internacional del Transport de Mercaderies Perilloses, que ha acordat permetre als Estats una nova pròrroga de la vigència dels permisos de conduir de mercaderies perilloses fins al setembre de 2021. Fins ara s’han adherit a aquest acord un total de 16 Estats.

També s’hauran de renovar en els terminis previstos els certificats de conseller de seguretat.