Dinamarca controlarà el compliment del salari mínim al transport de cabotatge o combinat

Us informem que a partir de l’1 de gener de 2021, Dinamarca començarà a controlar el compliment del salari mínim als transportistes que facin cabotatge o la part de carretera del transport combinat al seu territori.

La tarifa per hora per fer el cabotatge amb mercaderies o la part per carretera del transport combinat actualment està fixada a 22,15 euros o 164,96 DKK. La tarifa per hora per als conductors que facin viatges en taxi o autobús és com a mínim de 22,01 Euros o 163,92 DKK.  Les tarifes s’actualitzen anualment. Podeu consultar-les aquí.

Abans de cada transport, les empreses han d’informar a l’Autoritat Comercial Danesa al registre on-line del Transport Estranger a Dinamarca.

Documentació necessària per al cabotatge a Dinamarca

  • documentació de la notificació del desplaçament
  • contracte de treball
  • rebut del sou
  • registre d’hores treballades (registre del tacògraf)

Inspeccions i sancions

A partir de l’1 de desembre de 2021, tant l’Autoritat de Trànsit per Carretera de Dinamarca, com la policia estaran presents de manera significativa a les carreteres per fer inspeccions. A més, es controlarà que l’empresa hagi pagat al conductor les tarifes mínimes per hora establertes.

Si l’empresa no realitza la notificació o ho fa de forma inadequada, la multa serà d’unes 10.000 corones daneses (uns 1.340 euros), que augmentarà si hi ha reiteració.

Si no es respecta el salari mínim, la multa es calcularà sobre la base de la diferència entre el salari mínim i el salari real pagat, amb un mínim de 35.000 corones daneses (uns 4.700 euros aproximadament).