COVID-19 | Matriculació i canvi de titularitat de determinats vehicles

Us informem que s’ha publicat una ordre del Ministeri de l’Interior per la qual es determina que tant la matriculació ordinària com els canvis de titularitat dels vehicles, quan no es puguin acreditar alguns dels requisits que es relacionen a l’annex 1, es podran tramitar subscrivint una declaració responsable, recollida a l’annex 2.
Consulteu aquí el text íntegre de l’ordre i els annexos 1 i 2.