Convocats els ajuts per al 2021 per als transportistes autònoms que es jubilin

El Butlletí Oficial de l’Estat, BOE, ha publicat avui la convocatòria de les ajudes anuals per als transportistes autònoms per carretera que abandonin l’activitat. L’import total destinat als ajuts es de 9.7 milions d’euros i el termini màxim per sol·licitar-lo és un mes des de la seva publicació.

Aquest ajut el poden sol·licitar els transportistes autònoms que portin més de 10 anys en aquesta activitat i que hagin complert els 64 anys. També els transportistes que tinguin reconeguda una incapacitat absoluta, total o gran invalidesa.

L’ajut s’ha de tramitar de forma telemàtica. Per a més informació podeu clicar aquí.

Podeu consultar el BOE aquí.