Canvis a les especificacions tècniques del transport terrestre de productes alimentaris a temperatura regulada

Els vehicles especials per al transport per carretera de productes alimentaris a temperatura regulada hauran de revisar si compleixen la normativa. El Butlletí Oficial de l’Estat, BOE, ha publicat avui l’Ordre ICT/370/2021 per la qual es modifiquen les especificacions tècniques que han de complir.

Amb la aquesta Ordre es modifiquen els annexes del Reial Decret 237/2000 per adaptar la normativa espanyola a l’evolució de la tècnica en aquest sector. També es vol contribuir a garantir la seguretat i la protecció del medi ambient.

Alguns dels canvis que s’introdueixen tenen relació amb la renovació dels certificats per als vehicles de més de 15 anys d’antiguitat i fins a 21 anys.

Aquesta ordre entrarà en vigor a partir de l’1 de juliol de 2021.