Calendari de restriccions del 2021 a França per a vehicles de més de 7.5 tones

França ha publicat el calendari de restriccions a camions per aquest 2021, que afecta als vehicles o conjunts de vehicles de més de 7,5 tones de transport de mercaderies per carretera, inclosos els que transporten mercaderia ADR. Estant exempts els vehicles especialitzats i de materials i equips agrícoles.

No es podrà circular per la xarxa nacional de carreteres:

 • Tots els dissabtes des de les 22h fins les 22h del diumenge
 • El dia abans d’un festiu des de les 22h fins les 22h del dia següent festiu.

El nou decret, de 22 de desembre, també estableix lleugeres modificacions sobre les restriccions a vehicles pensants durant els mesos d’hivern i els d’estiu. Les restriccions queden reflectides de la següent manera:

HIVERN: de 7h a les 18h en les carreteres de “Auvergne-Rh Alpes” els dissabtes següents: 6,13,20 i 27 de febrer i 6 de març de 2021. Durant aquets dissabtes es permetrà la circulació de camions de 18h a 22h.

ESTIU: de 7h a 19h a tota la xarxa viària els dissabtes 24 i 31 de juliol i els dissabtes 7,14, 21 d’agost de 2021. Durant aquests dissabtes es permetrà la circulació de 19h a 24h.

CALENDARI DE FESTIUS A FRANÇA EL 2021:

 • divendres 1 de gener
 • dilluns 5 d’abril
 • dissabte 1 de maig
 • dissabte 8 de maig
 • dijous 13 de  maig
 • diumenge 23 de maig
 • dilluns 24 de maig
 • dimecres 14 de juliol
 • diumenge 15 d’agost
 • dilluns 1 de novembre
 • dijous 11 de novembre
 • dissabte 25 de desembre