Aprovada definitivament la Llei contra la morositat en el transport per carretera

El Parlament ha aprovat definitivament el règim sancionador contra la morosita en el transport, que entrarà en vigor les pròximes setmanes un cop es publiqui al BOE.

Aquesta normativa obligarà a reduir els terminis de pagament existents en l’actualitat fins a un màxim de 60 dies des de la prestació del servei de transport, que ara incompleixen un 65% de les empreses carregadores i intermediaris que contracten els transportistes.

D’aquest 65% d’empreses que incompleixen el pagament a 60 dies, pràcticament la meitat fan el pagament a més de 90 dies.

La nova Llei estableix un règim sancionador per a les empreses carregadores i les intermediàries, que paguen a més de 60 dies. Les sancions poden oscil·lar entre els 6.000 i els 30.000 euros per als reincidents.