A partir de l’1 de març serà obligatori notificar el desplaçament de treballadors a Holanda

Us informem que a partir de l’1 de març de 2020 Holanda posarà en marxa una web per a la notificació dels treballadors desplaçats al país, que serà obligatòria tant per a treballadors assalariats com per a autònoms.

En un primer moment, l’obligatorietat de comunicar el desplaçament de treballadors s’aplicarà a tot el transport que tingui origen o destí al territori holandès. Només quedarà exclòs el transport de trànsit. En el cas del Transport de Mercaderies per Carretera es podrà fer una notificació anual.