A partir d’avui si es desplacen treballadors a Holanda cal designar un representant

A partir d’avui totes les empreses i els autònoms que desplacin treballadors a Holanda cal que designin un representant amb domicili en aquest país. La normativa es va aprovar el passat 1 de març de 2020, però les autoritats holandeses han establert un període de transició de sis mesos, que finalitzava avui.

Per tant, les autoritats holandeses començaran a sancionar les empreses que no notifiquin amb anterioritat el desplaçament dels seus treballadors.

Que cal fer:

  • L’empresa ha de designar un representant amb domicili a Holanda
  • Notificar el desplaçament dels treballadors amb una comunicació telemàtica amb una validesa màxima d’un any

Documentació treballadors desplaçats:

  • Contracte de treball
  • Nòmina i comprovant de pagament
  • Resumen d’hores de treball (tacògraf)
  • Formulari A1

Salari mínim a Holanda:

  • Tots els treballadors desplaçats hauran de cobrar el salari mínim holandès, establert en 9.54 euros/hora o 1.653,60 euros/mes

Sancions per incompliment:

  • L’import de la multa pot arribar fins als 40.000 euros si no es notifica el desplaçament dels treballadors i en cas d’incomplir el salari mínim la sanció serà de 10.000 euros per empleat.