Talls al trànsit per obres al túnel de les Glòries

Amb motiu de diferents actuacions al túnel de les Glòries, el trànsit quedarà afectat de la següent manera:

NITS DEL 13 I 14 DE GENER: talls nocturns

Els talls es produiran a partir de les 23:00h i fins a les 5:30h a la calçada de la banda muntanya al tronc central de la Gran Via.  Aquestes dues nits el trànsit  es desviarà pel lateral de la mateixa Gran Via, a l’alçada de la sortida de Bac de Roda.

DIUMENGES 16 i 23 DE GENER: talls de 8:00 a 15:30h.

DIUMENGE 16 DE GENER

Per tasques de millora de la rampa Besòs quedaran tallats tant el carril esquerre, com el dret i el central de la calçada costat muntanya de la Gran Via de les Corts Catalanes, a més del ramal d’accés des del lateral.

Hi haurà un únic carril de circulació. La restricció de carrils s’iniciarà després del pont del carrer de Bilbao, i s’indicarà el recorregut alternatiu per la sortida de Bac de Roda, a l’accés a la ciutat per la C-31.

També es tallarà el ramal d’accés al tronc central de la Gran Via, amb un tall a l’altura del carrer de Bilbao, amb pas exclusiu per a veïns i serveis. El desviament de la circulació es farà pel carrer de Bilbao, el carrer del Perú i el carrer de la Llacuna.

El desviament també afectarà la circulació d’autobusos. Les línies que passen per aquest tram faran el mateix recorregut que els vehicles, i la parada provisional habilitada abans del carrer de la Llacuna quedarà fora de servei.

DIUMENGE 23 DE GENER

Les obres implicaran l’ocupació del carril esquerre del túnel banda mar i la circulació de vehicles es farà pels carrils central i dret (carril bus). La restricció s’iniciarà abans de l’entrada al túnel per la boca Llobregat, en el tram de carrer comprès entre el carrer de Lepant i el carrer de Padilla.

 

 

*imatge propietat de l’Ajuntament de Barcelona