Nova reducció de la morositat al transport el mes d’abril 

Nova reducció en els terminis de pagament als transportistes durant el mes d’abril. D’aquesta manera es consolida la tendència a la baixa dels darrers mesos. Actualment el pagament als transportistes es situa als 67 dies de mitjana, dos dies menys que el mes anterior.

També s’ha consolidat la tendència iniciada el mes passat que el nombre d’empreses carregadores i intermediàries que compleixen la legislació de morositat és superior al nombre d’empreses que la incompleixen. 

Malgrat això, encara hi ha un 23% d’empreses que inclompleixen la normativa que paguen a més de 120 dies.

Es tracta de dades facilitades per l’Observatori permanent de la morositat, que impulsa Fenadismer en col·laboració amb la Fundació Quijote per al Transport.