L’Agència Tributària ja està abonant els ajuts directes al sector del transport

L’Agència Tributària ja ha començat a abonar la segona convocatòria d’ajuts directes al sector del transport, que beneficiaran al voltant d’111.000 transportistes i taxistes.

La resta de sol·licituds presentades, unes 14.000, han estat denegades provisionalment per incomplir algun dels requisits o per algun error en la tramitació.

També hi ha un nombre reduït de sol·licituds que s’estan estudiant per comprovar que no hagin superat els límits d’ajuts previst per la Unió Europea.

Els ajuts directes s’atorguen en funció del nombre de vehicles i la tipologia que són propietaris els transportistes. L’import total dels ajuts supera els 450 milions d’euros.