COVID-19 | Mesures especials per a la Inspecció Tècnica de Vehicles

El Ministeri de Sanitat ha publicat el 16 de maig al Butlletí Oficial de l’Estat, BOE, l’ordre SND/413/2020, de 15 de maig, per la que s’estableixen mesures especials per a la inspecció tècnica de vehicles.
L’Ordre SND/325/2020, de 6 d’abril, establia la pròrroga automàtica dels certificats d’inspecció tècnica de vehicles fins als 30 dies naturals posteriors a la finalització de l’estat d’alarma i les seves pròrrogues.

Per poder realitzar l’alt nombre d’inspeccions tècniques periòdiques per a vehicles que han quedat pendents després de la declaració d’alarma i per que es puguin compatibilitzar-se amb les que expiren els pròxims mesos, s’amplia de forma escalonada la pròrroga automàtica establerta en la SND/325/2020 de 6 d’abril.

En l’ordre SND/413/2020, de 15 de maig, s’amplia en quinze dies naturals per cada setmana transcorreguda des de l’inici de l’estat d’alarma fins el que s’hagués produït el venciment del certificat.

 

TARGETES ITV I CERTIFICATS INSPECCIÓ TÈCNICA

Un cop es faci la Inspecció Tècnica periòdica dels Vehicles que han tingut una pròrroga automàtica es prendrà com a referència la data de validesa que consti a la tarja ITV i no computarà, la pròrroga dels certificats concedits com a conseqüència de l’estat d’alarma i les successives pròrrogues.

Per ampliar la informació podeu clicar aquí.