Zona de Baixes Emissions | El règim sancionador dels vehicles professionals no ha entrat en vigor el 15 de setembre

Fruït de les negociacions que hem dut a terme des del Gremi amb l’Ajuntament de Barcelona, s’ha ampliat la moratòria del règim sancionador per als vehicles professionals amb restriccions d’accés a la Zona de Baixes Emissions (ZBE) de Barcelona, de manera que no ha entrat en vigor el 15 de setembre, a diferència dels turismes i motocicletes d’ús particular.

Us detallem el calendari previst d’entrada del règim sancionador en funció de la tipologia de vehicle professional:

A partir de l’1 d’abril de 2021

Els titulars de vehicles dedicats a l’exercici de l’activitat professional de persones físiques que acreditin uns ingressos econòmics inferiors al doble de l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) vigent podeu sol·licitar una moratòria fins el 31 de març de 2021 per a l’aplicació de les restriccions de la ZBE Rondes de Barcelona.

Un mateix sol·licitant només pot sol·licitar la moratòria per a un vehicle. Es donarà l’alta a turismes, motocicletes i ciclomotors (categoria d’homologació M1 i L) sense distintiu ambiental de la DGT.

Podeu tramitar la moratòria clicant aquí.

A partir de l’1 de juliol de 2021

L’1 de juliol de 2021 entrarà en vigor el règim sancionador per als camions (N2, N3) i petits autocars (M2) que no els correspongui distintiu ambiental de la DGT.

A partir de l’1 de gener de 2022

L’1 de gener de 2022 entrarà en vigor el règim sancionador per als autobusos i autocars (M3) destinats al transport col·lectiu de persones que no els correspongui distintiu ambiental de la DGT.

Els vehicles classificats com a transport de mercaderies (N1, N2 i N3) i autobusos i autocars (M2 i M3) no cal que es registrin per sol·licitar la moratòria.

Per a més informació podeu accedir al web https://www.zbe.barcelona/index.html o consultar el nostre assessor en matèria de transports, Joaquim Gil, al correu  transport@cecot.org .