Sense caràcter retroactiu la limitació d’un any per a la baixa temporal de vehicles

Una de les principals novetats del Decret pel que s’estableix un nova regulació sobre el tractament dels vehicles al final de la seva vida útil és la limitació temporal a un any de la baixa dels vehicles. Us vam informar d’aquesta i d’altres novetats del Reial Decret la setmana passada. Podeu consultar aquí la informació.

Aquest canvi ha preocupat el sector, ja que molts transportistes tenen vehicles que no utilitzen en baixa temporal per diferents motius, com pot ser tenir menys activitat per la pandèmia o perquè el vehicle és antic i es reserva pel cas que un altre s’avariï o tingui un sinistre.

Per això, Fenadismer ha demanat un aclariment al Ministeri de Transport, que ha indicat que la nova norma no tindrà caràcter retroactiu. Les baixes sol·licitades amb anterioritat tenen caràcter indefinit ja que s’han tramitat sota el Reial Decret 2822/1998 de 22 de desembre. Només afectarà a les baixes temporals voluntàries que es registren a partir del 15 d’abril de 2022.