S’aixequen excepcionalment determinades restriccions a la circulació

Us informem que s’han deixat sense efecte, inicialment des del 14 fins el 28 de març de 2020, les restriccions aplicables als vehicles i conjunts de transport de mercaderies en general, que també ho són als que realitzen transports especials, als vehicles especials i als vehicles i conjunts que transporten mercaderies perilloses, previstes a l’annex B de la Resolució INT/383/2020, de 13 de febrer, que es detallen en la taula annexa a aquesta Resolució.