Publicat el llistat definitiu dels ajuts de 2021 per l’abandonament de l’activitat

El Ministeri de Transports ha publicat al BOE la Resolució amb el llistat definitiu de l’atorgament dels ajuts per l’abandonament de l’activitat 2021.

Els transportistes que han resultat beneficiaris dels ajuts han de presentar abans del 2 de novembre de 2021 la següent documentació:

  • Renunciar a totes les autoritzacions de transport públic i d’activitats auxiliars i complementàries del transport, acreditant la seva baixa per renúncia a exercir en un futur la feina de transportista.
  • Declaració responsable de renúncia amb caràcter definitiu a l’exercici de l’activitat de transport. També es compromet a no aportar la capacitació professional a una altra empresa de transport.
  • Si es titular d’un permís de conducció per a vehicles de 3.500 kg haurà de renunciar al mateix a la Direcció de Trànsit.
  • Designació de compte bancari.

La documentació s’ha de presentar de forma telemàtica utilitzant els models existents a la pàgina del Ministeri de Transports i Mobilitat que podeu consultar aquí.