Principals novetats del Reglament de la Llei d’Ordenació dels Transports Terrestres, ROTT

Us recordem les principals novetats de la modificació del Reglament de la Llei d’Ordenació dels Transports Terrestres, que es va publicar el passat mes de febrer i que suposa un canvi substancial en la manera d’operar, tant per iniciar-se com per mantenir-se en l’activitat del transport.

Entre les modificacions més importants podem destacar:

  • Desaparició dels tres vehicles per accedir al mercat. Ara serà suficient amb un amb un mínim de cinc mesos d’antiguitat.
  • Desparició del requisit de sis anys  per augmentar la flota, que serà la mitjana de l’empresa. Això suposa poder ampliar amb vehicles de 10 o 12 anys en empreses que tinguin algun més antic.
  • Les autoritzacions de vehicles lleugers demés de 3.500 kg de MMA, es converteixen en targetes pesades.
  • Modificacions substancials per l’accés a la professió. Serà necessari tenir el batxillerat o formació professional superior, en vigor a partir de l’1 de juliol de 2020.
  • La vinculació entre la persona que té el títol de competència professional i l’empresa titular de l’activitat empresarial serà real i efectiva. S’exigirà una vinculació laboral a jornada complerta i el desenvolupament de tasques de supervisió a totes les àrees de l’empresa. Aquesta nova figura s’anomenarà gestor de transport. Els empresaris individuals que ja estiguin operant en l’actualitat disposaran d’un règim transitori en aquest punt per la vinculació laboral del gestor del transport.
  • El nou ROTT també implica la desaparició de la tarja de transport física, que passarà a ser electrònica i visada d’ofici per la pròpia administració.

Per més informació, cliqueu aquí.