Modificació al Reglament de la Llei d’Ordenació del Transport Terrestre

El Butlletí Oficial de l’Estat, BOE, ha publicat, amb data 6 de novembre, la sentència del 28 de setembre de la Sala Tercera del Tribunal Suprem que estima el recurs 1/317/2019 interposat per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència contra l’article 2, apartat 22, del Reial Decret 70/2019, de 15 de febrer, pel que es modifica el Reglament  de la Llei d’Ordenació del Transport Terrestre.

Amb aquesta sentència el Tribunal Suprem anul·la l’article del ROTT que estableix el requisit d’antiguitat màxima del vehicle.

Podeu consultar la informació que us vam fer arribar quan el Tribunal Suprem va anul·lar aquest article aquí