L’AMB obre una línia de subvencions per a autònoms del transport que hagin de canviar el vehicle

L’Àrea Metropolitana de Barcelona, AMB, posa en marxa una línia de subvencions per a autònoms que operen a l’àrea metropolitana i que han de canviar el seu vehicle perquè no disposa d’etiqueta mediambiental de la DGT. La moratòria per a les furgonetes acaba l’1 d’ l’abril de 2021 i per als camions l’1 de juliol de 2021.

VEHICLES QUE ES PODEN SUBVENCIONAR

Els vehicles pels quals es pot demanar una subvenció són les furgonetes i els camions lleugers (N1), bicicletes i tricicles de càrrega per al transport o la distribució urbana de mercaderies.

Els vehicles subvencionats han de ser nous i s’han de comprar en un termini màxim de sis mesos a partir de la data d’atorgament de la subvenció. Els ajuts oscil·len entre els 1.000 i els 3.500 euros per vehicle en funció de la categoria del vehicle i la seva motorització.

REQUISITS QUE S’HAN DE COMPLIR

  • Posseir i acreditar la capacitat necessària per a dur a terme activitats de servei públic en el sector del transport i la distribució urbana de mercaderies.
  • Tenir l’àmbit operatiu a Barcelona i als municipis metropolitans de l’entorn immediat, i almenys una base operativa en qualsevol dels 36 municipis metropolitans.

REQUISITS PER A FURGONETES I CAMIONS LLEUGERS N1

  • Rendiments nets d’activitats econòmiques per valor inferior a 30.000 euros anuals durant el període impositiu immediatament anterior.
  • ser titular, com a màxim, de 5 vehicles autoritzats per al transport i la distribució de mercaderies en l’àmbit metropolità de Barcelona.
  • Ser titular d’un vehicle autoritzat per al transport i la distribució de mercaderies sense etiqueta mediambiental de la DGT i acreditar-ne el desballestament.

Podeu ampliar la informació en aquest enllaç.