La manipulació fraudulenta del tacògraf serà falsedat documental

Manipular fraudulentament el tacògraf es considerarà falsedat documental, en la modalitat de simulació. El Fiscal de Sala Coordinador de Seguretat Vial ha fet arribar aquestes indicacions a les policies competents en trànsit. Aquesta instrucció afectarà a les  manipulacions de tacògrafs que tinguin com a objectiu evitar controls policials i administratius.

Els agents poden investigar al conductor per manipulació fraudulenta, però també al titular del vehicle, l’encarregat de l’empresa propietària del vehicle i fins i tot els tallers o qualsevol persona relacionada amb el procés de manipulació dels tacògrafs.

Aquestes actuacions venen motivades per una sentència del passat mes de gener on el Tribunal Suprem estableix en una sentència que els registres de tacògraf s’han de considerar documents oficials a efectes jurídics i penals. Per tant, la seva manipulació irregular comportaria un delicte de falsedat documental, en la modalitat de simulació i es sancionable penalment d’acord a l’article 392 del Codi Penal, en relació amb l’article 390.1.2.

Aquest article apunta com una de les modalitats de delicte de falsedat documental “simular un document en tot o en part de manera que introdueixi a error sobre la seva autenticitat”.