LA DGT atribueix al carregador la responsabilitat de l’estiba de la mercaderia al transport per carretera.

La Direcció General de Trànsit ha publicat aquest 19 de juny la Instrucció 18/TV-103 de la DGT on es clarifiquen les responsabilitats en l’estiba de la mercaderia al vehicle. Així, la responsabilitat de la subjecció de la càrrega i estiba de la mercaderia al vehicle serà de l’empresa carregadora.

Aquesta instrucció desenvolupa el Real Decret 563/2017 de 2 de juny pel que es regulen les inspeccions tècniques en carretera en matèria de la correcta subjecció de la càrrega als vehicles de transport.  Aquest Real Decret va entrar en vigor el passat 20 de maig i des d’aleshores s’han fet inspeccions en carretera per agents de trànsit, malgrat que no s’havia deixat del tot clar a qui corresponia la responsabilitat de l’estiba de la mercaderia.

Segons la Instrucció 18/TV-103, s’estableix que l’estiba de la mercaderia als vehicles serà responsabilitat del carregador, excepte si explícitament el portador assumeix aquestes operacions abans de la presentació del vehicle per a la seva càrrega.

Hi ha una excepció en el cas del serveis de paqueteria i similars que impliquin la recollida o repartiment de mercaderies que siguin un nombre reduït de paquets que es puguin manipular fàcilment per una persona només amb l’ajuda de màquines o eines que es portin al vehicle utilitzat. En aquest cas la responsabilitat serà del portador.

Per tant, la responsabilitat per les infraccions pel que disposa la llei recaurà directament en l’autor del fet que consisteixi en infracció. Així, amb caràcter general, el responsable per la inadequada subjecció de la càrrega en un transport públic de mercaderies serà del carregador, tret que es pacti que sigui el portador i estigui degudament documentat aquest fet. També si es un nombre reduït de paquets o similars.

Podeu consultar aqui el document de la instrucció 18/TV-103 de la Direcció General de Trànsit

Per més informació podeu consultar a l’assessor del Gremi de Transports i Logística de Catalunya, el Sr. Joaquim Gil al correu transports@cecot.org