Jornada Técnica

El Gremi de Transports i Logística de Catalunya va organitzar el 5 de juny una Jornada sobre l’estiba segura. En aquesta sessió  es va informar de la nova normativa d’inspeccions tècniques a la carretera sobre l’estiba de mercaderies, que va entrar en vigor fa el 20 de maig del 2018.

El 9 de juny de 2017 es va publicar el Real Decret 563/2017 pel que es regulen les inspeccions tècniques en carretera de vehicles comercials que circulen per l’Estat Espanyol, que recull la Directiva 2014/47/UE del Parlament Europeu.

Aquesta normativa incideix especialment en la correcta subjecció de la càrrega dins el camió per evitar que pugui moure’s i tenir conseqüències per la seguretat del trànsit.

Gremi de Transports i Logística de Catalunya
Secretària de Gremi, Cristina Andreu Tel. 937361108
gremitransports@cecot.org