Fenadismer alerta que estrangers residents a l’Estat obtenen el títol de transportista de forma fraudulenta

La Federació Fenadismer, de la que forma part el Gremi de Transports i Logística, alerta a les autoritats sobre un frau en l’obtenció del títol de transportista. Segons Fenadismer, estrangers residents que treballen a l’Estat convaliden els títols de transportistes que obtenen als seus països d’origen on en molts casos és més fàcil d’aconseguir. Aquesta situació és més habitual amb estrangers de l’Europa de l’Est.

Aquesta pràctica resulta il·legal perquè vulnera la normativa europea que regula l’accès a l’activitat del transport per carretera. En concret, incompleix el Reglament europeu 1071/2009, que estableix que les persones interessades a obtenir el títol de competència professional per a ser transportista hauran d’examinar-se a l’Estat membre on tinguin la residència habitual.

Per això, Fenadismer exigirà al Ministeri de Transport, que abans de convalidar els títols de transportista obtinguts en d’altres països europeus comprovi si la persona que ho sol·licita ha complert el requisit de residència habitual.