Entren en vigor els nous límits de velocitat en vies urbanes

Aquest dimarts entren en vigor els nous límits de velocitat a les vies urbanes. Després de sis mesos de moratòria, l’11 de maig entra en vigor el Reial Decret 970/2020 que modifica el Reglament General de Circulació i el Reglament General de Vehicles.

Aquesta normativa introdueix novetats en la regulació del trànsit urbà. Una de les més destacades és la reducció del límit de velocitat de circulació en via urbana de 50 a 30km/hora. La reducció s’aplica als carrers amb un únic carril per sentit de circulació.

El límit de velocitat en vies urbanes serà el següent:

  • 20 Km/hora en vies amb una plataforma única de calçada i vorera
  • 30 Km/hora en vies d’un únic carril per sentit de circulació.
  • 50 Km/hora en vies de dos o més carrils per sentit de circulació

La DGT ha preparat un video informatiu que podeu veure en aquest enllaç.

L’objectiu d’aquestes mesures és reduir la sinistralitat vial, garantir la fluïdesa dels desplaçaments realitzats a les grans avingudes de la ciutat i reduir l’impacte negatiu de la circulació de vehicles en l’aire de les ciutats.