Entra en vigor el Reglament d’Auxili a la Carretera

L’1 de juliol entra en vigor el Reglament d’Auxili a la Carretera que regula les condicions de seguretat per les tasques d’auxili a les vies públiques.

Aquest nou reglament, que és una reivindicació històrica del sector, contempla per exemple la creació d’un Registre Estatal d’Auxili en Vies Públiques que recollirà les dades sobre les empreses transportistes d’auxili en vies públiques, així com els vehicles associats a cadascun d’ells.

A més, les empreses del sector hauran de comunicar la seva intervenció per mitjans telemàtics a l’autoritat competent en matèria de trànsit. Si ho fan així, els vehicles d’auxili tindran prioritat de pas i podran estacionar a la via pública per realitzar l’operació d’auxili.

Podeu ampliar la informació aquí.

 

SUBSTITUIR EL TRIANGLE DE SENYALITZACIÓ DE PERILL

També a partir de l’1 de juliol els conductors que vulguin poden substituir el tradicional triangle de senyalització de perill per un dispositiu lumínic. Aquesta nova senyalització (senyal V-16) es groga i es col·locarà a la part més alta del vehicle immobilitzat. El nou dispositiu no serà obligatori fins l’1 de gener de 2026, quan els triangles desapareixeran.