Entra en vigor el nou ADR 2019

Des de l’1 de juliol ha entrat en vigor el nou ADR 2019 amb canvis importants a l’hora d’omplir la Carta de Porte.

El nou ADR inclou també noves denominacions per alguns productes amb l’objectiu d’harmonitzar la nomenclatura que se li dona a algunes mercaderies en l’ADR (transport per carretera) amb el que la que se li dona al RID (transport per ferrocarril).

És important fer la comprovació del nom oficial de la mercaderia en el nou ADR. Si no es posa correctament a la Carta de Porte suposa una infracció molt greu.

Podeu consultar la Taula amb les denominacions oficials aquí.

Un altre canvi fa referència a la documentació. Si s’està fent una ruta, després de cada descarrega cal fer constar la quantitat de mercaderies que porta el vehicle en aquell moment o es considerarà que manquen dades i suposarà una infracció greu.

Per més informació podeu consultar a l’assessor del Gremi de Transports i Logística, el Sr. Joaquim Gil al correu transports@cecot.org