Els camions que circulin per França el 2021 hauran de senyalitzar els angles morts

A partir de l’1 de gener de 2021 els camions i conjunts de vehicles de més de 3.5 tones que circulin per les carreteres franceses estaran obligats a senyalitzar els seus angles morts, tant en els laterals dels vehicles, com a la part posterior.

El Govern francès va modificar el 2019 el seu Codi de Circulació per introduir aquesta obligació per millorar la seguretat a les carreteres.

Aquesta normativa es desenvoluparà en un Decret que definirà les condicions per col·locar la senyalització i el model de senyalització que indiquin els angles morts. El Decret està pendent de validació per la Comissió Europea.

El Govern francès té previst aplicar un període transitori per a la seva instal·lació fins al gener de 2022. Durant l’any 2021 es considerarà que compleixen la normativa els vehicles que portin qualsevol dispositiu que indiqui la senyalització dels angles morts als laterals i a la part posterior.

En el cas que el vehicle a motor, remolc o semiremolque pugui demostrar que és impossible estructuralment instal·lar la senyalització estarà exempt.