El Tribunal Suprem dictamina que la taxa de renovació del CAP ha d’anar a càrrec de l’empresa

La Sala del Social del Tribunal Suprem ha emès una sentència que fixa com a doctrina que l’empresa i no el treballador ha d’assumir la taxa de la renovació del Certificat d’Aptitud Professional, CAP. De manera, que l’empresa pot pagar directament la taxa o retornar l’import al treballador si ja ha fet el pagament.

Aquesta sentència fa referència al sector del transport de viatgers per carretera, però cal fer-lo extensiu també al transport de mercaderies perquè aquesta obligació ja es preveu a l’Acord General del Transport per Carretera.

El Tribunal Suprem també determina el curs s’ha de fer dins l’horari laboral, segons informa Fenadismer. El temps dedicat al CAP s’ha de considerar temps de treball efectiu amb càrrec a la jornada laboral ordinària.

El cas plantejat al Tribunal Suprem afectava als conductors d’autobusos del centre de treball de Getafe de Avanza Interubanos SLU. El Tribunal considera provat que l’empresa va oferir el curs als treballadors, però no va assumir el seu cost. De manera que l’Alt Tribunal dona la raó al sindicat de Transports i Comunicacions de la CGT que reclamava que l’empresa es fes càrrec de l’import de les taxes de la renovació del CAP.