El segon trimestre de 2021 creix l’activitat del transport per carretera, però s’incrementen els costos

El Ministeri de Transports ha publicat l’actualització dels Observatoris de costos, preus i activitat del transport de mercaderies per carretera del segon trimestre de 2021.

Es confirma que en aquest període s’ha produït una recuperació de l’activitat en relació al mateix període de 2020, però alhora s’han incrementat els costos, principalment per la pujada del preu del gasoil. A més, el preu cobrat per les empreses ha tornat a disminuir.

AUGMENT DELS COSTOS

Durant el segon trimestre de 2021 el preu del gasoil ha augmentat un 6,9%.  Durant l’últim any el preu ha pujat un 19,5%. Així, el cost unitari per quilòmetre recorregut per un vehicle articulat de càrrega general s’estableix en 1,12 euros/quilòmetre. L’increment mitjà de costos és de 2,6% respecte al mateix període de l’any anterior. En el cas dels vehicles articulats frigorífics és de 2,8%. La partida de gasoil representa el 33,8% del total dels costos d’explotació per un  vehicle articulat de càrrega general.

BAIXADA DELS PREUS

Les empreses han patit una nova disminució dels preus en aquest trimestre, que se situa al 1,4%, que se suma a la reducció del primer trimestre de 2021. És més destacada la reducció en el transport de mitjana distància, que se situa al -3,5%.

RECUPERACIÓ ACTIVITAT

Pel que fa a l’activitat del transport per carretera s’ha detectat una recuperació durant el segon semestre de 2021 en relació al mateix període de 2020. Cal tenir en compte que el 2020 el sector va patir una important davallada de l’activitat durant el 2020 amb l’estat d’alarma per la pandèmia. Durant el segon trimestre e 2021 es va produir un important increment de l’activitat pel que fa tones transportades. L’augment arriba al 24,2% a tots els sectors.

Podeu ampliar la informació en aquest enllaç.