El Gremi trasllada a la Direcció General de Transports i Mobilitat les preocupacions del sector

Uns dels aspectes que s’han tractat àmpliament durant la trobada són les afectacions per al sector que han suposat la posada en marxa del nou Reglament d’Ordenació del Transport Terrestre.

També han manifestat la seva preocupació per les dificultats per trobar conductors per vehicles de més de 7.500 kg.

La Junta Directiva del Gremi de Transports i Logística de Catalunya ha celebrat una trobada amb el Director General de Transports i Mobilitat, Pere Padrosa, amb l’objectiu de traslladar-li diferents preocupacions del sector que poden afectar al seu futur més immediat arran de l’entrada en vigor del Reglament d’Ordenació del Transport Terrestre.

 

Un dels aspectes que s’ha traslladat a la Direcció General ha estat la desaparició del requisit de sis anys per augmentar la flota, que ha passat a ser la mitjana d’antiguitat dels vehicles de l’empresa, aquest fet pot implicar un envelliment del parc automobilístic industrial, a més beneficia a les empreses que tenen un parc de vehicles més antic, les quals poden seguir adquirint vehicles més vells.

 

Una altra modificació substancial que preocupa és que s’ha incrementat la barrera de competències, de manera que a partir de l’1 de juliol de 2020 caldrà disposar del batxillerat o una formació professional superior. Aquesta barrera d’accés a la professió pot generar un greu problema de relleu i més tenint en compte les dificultats per trobar conductors per vehicles de més de 7.500 kg.

 

L’entrada en vigor del nou ROTT ha generat també una inseguretat jurídica per aquelles empreses del transport que han adquirit vehicles industrials usats, ja que s’ha canviat el criteri d’ampliació de flota de forma retroactiva, de manera que alguns dels vehicles que s’han adquirit abans de l’entrada en vigor del ROTT i que complien amb els requisits d’ampliació de flota no han pogut obtenir la seva autorització, perquè s’estan aplicant els nous requisits de retroactivament. Aquest fet ha suposat que un bon nombre d’empreses del sector no puguin fer ús d’aquests vehicles i hagin d’assumir els costos d’adquisició sense poder posar-los en funcionament.

 

Un altre aspecte preocupant és l’enduriment de les causes de pèrdua d’honorabilitat que, a tall d’exemple, el fet de rebre una sanció molt greu pot implicar la suspensió de l’activitat durant un any. En aquest sentit es considera que caldria aplicar mecanismes preventius, com s’apliquen a d’altres països europeus, per evitar la pèrdua d’honorabilitat amb tanta facilitat, tenint en compte les greus conseqüències que poden implicar per a l’empresa.

 

En aquest sentit, Pere Padrosa, ha destacat que respecte la normativa de transports la Generalitat té una competència delegada del govern central  i per tant són merament gestors. Tot i això, ha recollit aquestes inquietuds per poder incorporar-les a un paquet de propostes que traslladarà properament a l’Administració central, amb l’objectiu de promoure la reinterpretació de determinats aspectes del ROTT, així com alguna modificació exprés.

 

Aprofitant la trobada, la Junta Directiva del Gremi, ha presentat el seu nou portal, www.transportsilogistica.org, un web responsive on l’usuari pot consultar informació rellevant del sector i que aquesta sigui consultable els 365 dies de l’any, les 24 hores. Es tracta d’una plataforma bidireccional que permet que l’usuari pugui deixar els seus comentaris o ampliar informació a través dels assessors del Gremi.

 

També s’ha fet el llançament d’un vídeo de sensibilització del sector que té per objectiu destacar el paper del xofer en tota la cadena de valor de la logística. Es pot visualitzar al següent enllaç:  http://www.transportsilogistica.org/wp-content/uploads/2019/03/GREMI_TRANSPORTS.mp4.