EL BOE publica una normativa per a facilitar l’accés dels transportistes a serveis bàsics

El BOE publica una normativa per facilitar l’accés dels transportistes a serveis bàsics

Us informem que el Butlletí Oficial de l’Estat ha publicat amb data del 15 de març, la resolució TMA/229/2020 del Ministeri de Trasports per garantir les condicions necessaries als transportistes per facilitar el servei de transport de mercaderies.

Segons aquesta normativa, els establiments de subministrament de combustible que tinguin lavabos els hauran de facilitar als conductors professionals. També els centres de càrrega i descàrega que tinguin aquest tipus d’instal·lacions.

Les mesures que s’han d’exigir als camioners per accedir a les instal·lacions seguiran les instruccions de prevenció de caracter general que estableixi el Ministeri de Sanitat.

D’altra banda, amb objecte de fer possible els descansos adequats, els establiments que tinguin cuina, serveis de restauració o expenedors de menjar preparat hauran de facilitar als transportistes professionals un servei de càtering.

Aquesta ordre s’aplicarà fins la finalització del periode d’alarma o fins que s’extingueixin les circumstàncies actuals.

Podeu consultar la resolució íntegra aquí.