Coronavirus | S’aixeca l’obligatorietat de temps de conducció i descans

Els efectes provocats per l’extensió de l’Coronavirus (COVID-19) constitueixen clarament circumstàncies excepcionals. Cal tenir en compte, a més, la necessitat d’assegurar en tot moment el transport de mercaderies per carretera, pel seu impacte en tota l’activitat econòmica i especialment en aquest context, en el qual és imprescindible garantir l’abastament.

Per aquests motius, el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha exceptuat temporalment el compliment de les normes de temps de conducció i descans en els transports de mercaderies.

Les excepcions previstes seran d’aplicació a les operacions de transport de mercaderies que hagin transcorregut total o parcialment per les zones de risc o per les zones de transmissió comunitària significatives, dins del territori espanyol, que estableixi el Ministeri de Sanitat en el seu pàgina web

Aquestes exempcions són aplicables des del 10 de març mentre segueixin tenint tal consideració les zones afectades, amb un màxim de trenta dies.

Podeu consultar el text íntegre de la resolució clicant aquí