Convocatòria del Programa d’incentius a la mobilitat eficient i sostenible

El 16 de setembre s’ha publicat al DOGC la resolució EMC/2214/2020, de 10 de setembre, per la qual es fa pública la convocatòria de l’any 2020 per a la concessió de subvencions del Programa d’incentius a la mobilitat eficient i sostenible, programa MOVES ll. Dins l’actuació 1 es preveu una partida per a l’adquisició de vehicles pesats propulsats per FLP/autogas o gas natural.

Us detallem totes les actuacions subvencionables i els imports que s’hi destinaran:

  • Actuació 1. Adquisició de vehicles d’energies alternatives: 6.979.586,12 euros, dels quals un màxim d’1.395.917,22 euros per a vehicles pesats propulsats per GLP/autogas o gas natural.
  • Actuació 2. Implantació d’infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics: 5.642.131,60 euros.
  • Actuació 3. Implantació de sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques: 483.611,28 euros.
  • Actuació 4. Implantació de mesures de mobilitat sostenible al treball: 1.612.037,60 euros.

 

El termini de presentació de les sol·licituds per a totes les actuacions comença l’endemà de la publicació la Resolució al DOGC i finalitza quan s’esgoti el pressupost disponible per a cada actuació, o com a màxim quan hagi transcorregut 1 any a partir de la data de publicació la Resolució.
En el cas de persones jurídiques, les sol·licituds s’han de presentar segons el model normalitzat que estarà a disposició de les persones interessades al Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat). En el cas de persones físiques que no desenvolupin activitat econòmica, les sol·licituds s’han de presentar segons el model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a Tràmits Gencat (http://tramits.gencat.cat).

El criteri d’atorgament de les subvencions serà l’ordre cronològic de presentació de les sol·licituds, fins a exhaurir la partida pressupostària indicada.

En aquest enllaç podeu consultar més informació relacionada amb el Programa Moves II.