Condicions de mobilitat en la fase 1 de desescalada

L’Ordre TMA/400/2020, de 9 de  maig, estableix les condicions a aplicar en la fase 1 de la desescalada en matèria de mobilitat. A Catalunya han entrat en fase 1 les regions sanitàries del Camp de Tarragona, Alt Pirineu i Aran i les Terres de l’Ebre.

ARTICLE 1. Nivell de servei de transport ferroviari de rodalies de competència estatal

El servei ferroviari de rodalies de competència estatal anirà augmentant la seva oferta progressivament fins a recuperar el 100, tenint en compte d’ajustar l’oferta de serveis a la demanda previsible i mantenint la màxima separació possible entre els passatgers. El responsable de complir aquests objectius serà l’operador ferroviari. En canvi, en el transport terrestre de mitjana i llarga distància, en autobús i ferroviari, es manté el percentatge de reducció de serveis de com a mínim el 70%, establert a l’Ordre TMA/273/2020, de 23 de març.

L’Ordre TMA/400/2020, també modifica la redacció de l’article 2 de l’Ordre TMA/384/2020, de 3 de maig, per eliminar les restriccions a l’ocupació de vehicles de turisme existents, quan es desplacen persones que conviuen al mateix domicili. En aquest sentit indica que:

-En els transports privats particulars i privats complementaris de persones en vehicles de fins a 9 places, inclòs el conductor, podran viatjar tantes persones com places tingui el vehicle, sempre que resideixin al mateix domicili i no caldrà l’ús de mascaretes. Si els ocupants no conviuen al mateix domicili podran anar-hi dues persones per cada fila de seients, sempre que utilitzin mascareta i respectin la distància màxima entre els ocupants.

-En els transports públics de viatgers de fins a 9 places podran desplaçar-se dues persones cada fila addicional de seients respecte a la del conductor. Si tots els ocupants conviuen al mateix domicili podran anar tres persones per fila addicional respecte a la del conductor.

En furgonetes o vehicles pesants, que per les seves característiques tècniques, només disposi d’una fila de seients, podran viatjar un màxim de dues persones, sempre que els ocupants utilitzin mascaretes i mantinguin la màxima distància possible. En cas contrari, només podrà viatjar el conductor.

En el transport públic regular, discrecional i privat complementari de viatgers en autobús, així com en el transport ferroviari, en el que tots els ocupants hagin d’anar asseguts, l’operador limitarà l’ocupació total de places de manera que els passatgers tinguin un seient buit al seu costat que els separi de qualsevol altre passatger. Com a excepció es poden posar juntes persones que viatgen juntes i visquin al mateix domicili.

-En els transports públics col·lectius de viatgers de l’àmbit urbà i periurbà, on hi ha plataformes habilitades per al transport de viatgers de peu, es procurarà que les persones mantinguin entre elles la distància màxima possible. S’establirà com a referència l’ocupació de la meitat de les places assegudes disponibles i dos viatgers per cada metre quadrat en la zona habilitada per anar a peu.

-En les motocicletes, ciclomotors i vehicles de categoria L, que tinguin dues places homologades, poden viatjar dues persones que porti casc integral amb visera o utilitzin mascareta o visquin al mateix domicili. L’ús de guants serà obligatori per a conductor i passatger, que poden ser els guants de protecció dels motoristes.

 

Podeu consultar l’Ordre TMA/400/2020