Canvis a les especificacions tècniques del transport terrestre de productes alimentaris a temperatura regulada

Els vehicles especials per al transport de productes alimentaris a temperatura regulada per carretera hauran de revisar si compleixen la normativa. El Butlletí Oficial de l’Estat, BOE, ha publicat avui una modificació de la normativa vigent que recull el Reial Decret 402/2021 . En aquest decret s’estableix les especificacions tècniques que han de complir aquests vehicles i els procediments per al control de conformitat amb les escecificacions.

Aquesta modificació afegeix dos punts a l’article 9 sobre l’Emissió dels certificats de confirmat”, que s’hauran d’emetre de forma electrònica i també signar de forma electrònica. Aquest certificats incorporaran un codi de verificació. A més, els organismes de control i les estacions ITV hauran de remetre copia dels certificats de conformitat emesos al Registre electrònic de contrasenyes.

També es modifica l’article 3 de la normativa sobre Contrassenyes de tipus. Podeu ampliar la informació aquí.