Andalusia posa en marxa el règim sancionador del Document d’Acompanyament al Transport

Aquest 15 d’octubre ha entrat en vigor a Andalusia el règim sancionador del Document d’Acompanyament al Transport, DAT, que es va prorrogar per la situació provocada per la COVID-19.

El document és obligatori, tant per als professionals agrícoles, com per als operadors de transport. La Junta ha posat en marxa aquesta iniciativa per augmentar el control dels productes d’alimentació des del seu orígen fins al seu destí.

Estan exclosos els productes de producció primària de ramaderia, caça, pesca i agricultura que tinguin ja establert un etiquetat reglamentari, segons l’article 6.6 de la Llei 2/2011 de la Qualitat Agroalimentaria i Pesquera d’Andalusia.

El document l’ha de generar el titular de l’explotació i el transportista l’ha de portar a sobre per a lliurar-lo al destinatari de la mercaderia. El DAT es pot fer en paper o de forma telemàtica.

La Junta d’Andalusia ha obert un canal a You Tube amb videos on s’explica com s’ha de fer el DAT. Podeu consultar-los en aquest enllaç.