Publicada la calculadora del Ministeri de Transports que permet revisar les tarifes dels transportistes per les variacions en el preu del gasoil

• A fi de facilitar als transportistes l’aplicació de la clàusula obligatòria de revisió dels preus del transport en funció de la variació del gasoil, que va ser inclosa en el Decret llei de mesures al transport aprovat a principis de Març, el Ministeri de Transports publica en el seu web oficial una calculadora que permet calcular automàticament la revisió a aplicar en les factures que els transportistes emeten als seus clients.

• Conforme a la fórmula de revisió del preu del transport per la variació del gasoil recollida en el Decret llei, els transportistes hauran d’incrementar les seves tarifes en els últims 12 mesos fins a un 15%, la qual cosa hauran de reflectir en les seves factures corresponents al mes de Març.

Com es recordarà, a principis del mes de Març es va aprovar el Decret llei 3/2022 de mesures per al transport de mercaderies per carretera, que inclou importants novetats tant en l’àmbit econòmic com laboral fruit de l’acord subscrit entre el Govern amb FENADSIMER i les restants associacions que componen el Comitè Nacional de Transport per Carretera el mes de desembre passat.

Així, entre les mesures incloses es troben la relativa a la prohibició que el conductor realitzi les labors de càrrega i descàrrega de les mercaderies, que entraré en vigor el pròxim de Setembre, així com la relativa a la revisió automàtica obligatòria dels preus que perceben els transportistes per la prestació dels seus serveis en funció de la variació del gasoil, la qual es calcula sobre la base d’una fórmula d’aplicació senzilla en funció del percentatge de variació que hagi sofert el carburant en un període concret.

En aquest sentit, davant l’increment tan important que han sofert els carburants en l’últim any, en concret un 50´7% fins al 29 de Març, el Decret llei preveu que els transportistes que no haguessin repercutit en els preus que perceben dels seus clients l’increment tan important que han sofert els carburants en l’últim any, o ho haguessin fet només parcialment, tinguin dret a fer-ho.

Aquesta revisió obligatòria, enfront de la qual no cap pacte en contra, s’aplica a tot tipus de contracte de transport, ja siguin contractes verbals o per escrit, sempre que lògicament hi hagi hagut una variació en el preu dels carburants des que el transportista i el seu client van pactar fer el transport i el moment de realitzar aquest servei de transport. Per a això el Decret llei estableix una única fórmula de revisió, la qual haurà d’aplicar-se en tots els contractes de transport encara que el transportista i el seu client no tinguessin pactada cap fórmula de revisió, i que és la que ve establerta en la vigent Ordre Ministerial per la qual s’estableixen les condicions generals de contractació, i que es calcula en funció de la massa màxima del vehicle.
Per a facilitar la seva aplicació, el Ministeri de Transport ha penjat en la seva pàgina web una “calculadora”, inicialment en format Excel encara que ja s’està treballant per a convertir-la en una aplicació permanent, i que permet consultar entre 2 períodes qualssevol la variació que ha experimentat el preu del gasoil A, i conseqüentment el percentatge de variació que han d’aplicar en les seves factures. Així, conforme a la variació haguda els 12 últims mesos, els transportistes hauran d’incrementar els seus preus del transport en la seva factura de març, descomptant lògicament aquell percentatge que durant aquest període ja li haguessin pujat els seus clients, fins a un 15´21% en el cas dels vehicles de més de 20 tns (excepte vehicles d’obres), del 10´14% en el cas dels vehicles de més de 3’5 tns (inclosos els d’obres) i del 5´07% en els de tonatge inferior a 3´4 tns.

Per a consultar la “calculadora” de variació setmanal del preu del gasoil, basta accedir al següent enllaç web del Ministeri de Transports:

https://www.mitma.gob.es/transporte-terrestre/servicios-al-transportista/indice-de-variacion-semanal-de-los-precios-medios-del-gasoleo-en-espana

Així mateix, per a facilitar el coneixement i aplicació de totes les mesures incloses en el referit Decret llei 3/2022, FENADISMER ha publicat una Guia explicativa de fàcil lectura, que pot consultar-se en el següent enllaç:

https://www.fenadismerencarretera.com/wp-content/uploads/cuadernillos/guia-explicativa-decreto-ley.pdf

Sobre el Gremi

El Gremi de Transports i Logística, integrat a la patronal Cecot, compta actualment amb més de 250 associats. Representa i defensa els interessos de les empreses de transport i ofereix diferents serveis als seus associats. Un dels principals objectius del Gremi és potenciar l’associacionisme, afavorint l’intercanvi i la comunicació entre les empreses del sector.

Actualment forma part de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España – FENADISMER, organització que defensa els interessos del sector a tot el territori nacional i que reuneix més de 32.000 empreses de transport i més de 60.000 vehicles, tots ells petites i mitjanes empreses i autònoms.