Lleu augment dels terminis de pagament als transportistes al maig, produint-se un empat en el percentatge d’empreses carregadores i intermediàries complidores i incomplidores

• Les dades corresponents al passat mes de Maig de l’Observatori permanent de la morositat i els pagaments en el sector del transport per carretera a Espanya que elabora mensualment Fenadismer reflecteixen un lleu augment en els terminis de pagament als transportistes fins als 70 dies de mitjana, encara que continua sent inferior al que hi havia a l’inici de l’any.
• El Ministeri de Transports farà pública en els pròxims dies la relació d’empreses moroses que han estat sancionades amb caràcter definitiu en compliment del que s’estableix en la Llei 13/2021 que va aprovar aquest règim sancionador.

El règim sancionador de lluita contra la morositat en el sector del transport per carretera aprovat a la fi de 2021, unit a l’activitat duta a terme pels Serveis d’Inspecció de Transport en aquest àmbit, estan contribuint de manera decisiva a millorar de forma la situació dels terminis de pagament als transportistes, encara que amb els alts i baixos esperables en el procés d’adaptació per part dels carregadors i intermediaris a la nova regulació.

Així, el mes de maig passat es va produir un lleu augment en els terminis de pagament enfront del mes anterior, situant-se en 70 dies de mitjana, encara que lluny dels 75 dies de mitjana que hi havia a a principi d’any, com ha constatat l’Observatori permanent de la morositat i els pagaments en el sector del transport per carretera que FENADISMER continua elaborant mensualment en col·laboració amb la Fundació Quixot per al Transport.

A més en aquest mes es produeix un empat tècnic en el percentatge d’empreses carregadores i intermediàries que compleixen la legislació sobre morositat i les que incompleixen. D’aquestes últimes un 22% van pagar a més de 120 dies (un punt menys que en el mes anterior), un 27% entre 90 i 120 dies i un 51% a menys de 90 dies.. Quant als mitjans de pagament que són utilitzats més habitualment per al pagament dels serveis de transport, continuen sent per aquest ordre la transferència (70%), seguit del confirming (25%), el pagaré (4%) i el xec (<1%).

En relació amb l’anterior, el Ministeri de Transports ha anunciat que en els pròxims dies farà pública en la seva pàgina web oficial la primera relació d’empreses carregadores i intermediàries que han estat sancionades fins avui i les multes de les quals siguin fermes en via administrativa o, en cas d’haver-se interposat recurs contenciós administratiu, en via judicial.

Sobre el Gremi

El Gremi de Transports i Logística, integrat a la patronal Cecot, compta actualment amb més de 250 associats. Representa i defensa els interessos de les empreses de transport i ofereix diferents serveis als seus associats. Un dels principals objectius del Gremi és potenciar l’associacionisme, afavorint l’intercanvi i la comunicació entre les empreses del sector.

Actualment forma part de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España – FENADISMER, organització que defensa els interessos del sector a tot el territori nacional i que reuneix més de 32.000 empreses de transport i més de 60.000 vehicles, tots ells petites i mitjanes empreses i autònoms.