Les associacions de transportistes exigeixen al Govern duplicar per al sector la bonificació fins als 40 cèntims en els combustibles a partir de Juliol

• Els preus rècord del petroli que es preveuen per als pròxims mesos obliguen a adoptar noves ajudes econòmiques addicionals a les posades en marxa el mes d’abril passat per a permetre la viabilitat del sector del transport per carretera a Espanya.

• Per això, de cara a la seva pròrroga a partir de Juliol, Fenadismer juntament amb les restants associacions que componen el Comitè Nacional de Transport per Carretera han acordat exigir al Govern espanyol duplicar l’actual bonificació sobre els combustibles fins als 40 cèntims per litre, gestionant aquest increment a través de la figura del gasoil professional, noves ajudes directes per vehicle de transport similars a les aprovades al març i l’actualització de la clàusula de revisió de les tarifes del transport al pes real que representa el gasoil en l’actualitat.

Com es recordarà, entre les mesures econòmiques aprovades pel Govern a la fi del passat mes de Març, en el marc del Pla Nacional de resposta a les conseqüències econòmiques per la guerra a Ucraïna, es va incloure la bonificació de 20 cèntims per litre. destinada en principi a compensar als sectors econòmics més afectats per l’alça incontrolada dels preus dels carburants, encara que en la pràctica es va acordar la seva aplicació de forma generalitzada i indiscriminada tant a professionals com a particulars, amb l’agreujant que en ser gestionada aquesta ajuda directament per les petrolieres i gasolineres, en moltes ocasions s’ha vingut qüestionant que la mateixa arribés íntegra als consumidors .

Per això, davant la intenció manifestada públicament pel Govern de prorrogar aquesta bonificació a partir de Juliol, donada la previsible tendència alcista del preu internacional del cru en els pròxims mesos, FENADISMER juntament amb les restants associacions que componen el Comitè Nacional de Transport per Carretera han acordat aquest dilluns exigir al Govern espanyol que dupliqui l’actual bonificació sobre els combustibles fins als 40 cèntims, gestionant aquest increment a través del mecanisme del gasoil professional, incloent així mateix als vehicles de menys de 7.5 tns que estan fora d’aquesta figura tributària. Així mateix han acordat sol·licitar noves ajudes directes per vehicle de transport similars a les aprovades al març així com l’actualització de la clàusula de revisió de les tarifes del transport al pes real que representa el gasoil en l’actualitat.

A tal fi el Comitè Nacional del Transport per Carretera ha emès la següent nota de premsa:

“El Ple del Departament de Mercaderies del Comitè Nacional del Transport per Carretera (CNTC) ha acordat en el dia d’avui remetre una petició d’ajudes al Govern de la Nació, a través del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA), amb la finalitat de fer front als desbocats preus dels combustibles.

Aquestes mesures són:

1.- Sol·licitar la pròrroga fins a final d’any de la bonificació mínima de 20 cèntims per litre o kg (gas comprimit) de combustible, acordada el passat 24 de març. S’aplicarà al gasoil, gasolina, gas i adblue. Afegint una altra ajuda directa d’altres 20 cèntims al transport professional a través d’un mecanisme equivalent al de la devolució del gasoil professional, que inclourà als vehicles de fins a 7.5 Tn de MMA, bé mitjançant una ajuda directa o, en el seu cas, mitjançant l’habilitació d’una targeta professional.

2.- Sol·licitar una ajuda directa durant un trimestre per a les empreses de transport de mercaderies en funció de la mena de vehicle. La quantia serà 1.250 euros per camió i 500 euros per furgoneta. Tal com es va acordar el mes de març; incloent el CNAE de les mudances.

3.- Sol·licitar la correcció de la clàusula d’actualització del preu del transport en funció del preu dels combustibles, inclosa en les Condicions Generals de Contractació, passant d’un 30% a un 40%. Incloent en aquesta mesura al gas.

Amb aquestes mesures es confia a proporcionar múscul econòmic a professionals i empreses en aquests moments de dificultat extrema per al sector.

El CNTC està treballant també en la revisió de l’esborrany de la futura normativa per a l’aplicació dels principis de la Llei de cadena alimentària al transport de mercaderies per carretera, proporcionat pel MITMA. Fins al moment la proposta no resulta plenament satisfactòria, però es confia a poder comptar amb un text que compleixi les aspiracions del sector, abans de la data pactada amb el Ministeri del 31 de juliol”.

Sobre el Gremi

El Gremi de Transports i Logística, integrat a la patronal Cecot, compta actualment amb més de 250 associats. Representa i defensa els interessos de les empreses de transport i ofereix diferents serveis als seus associats. Un dels principals objectius del Gremi és potenciar l’associacionisme, afavorint l’intercanvi i la comunicació entre les empreses del sector.

Actualment forma part de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España – FENADISMER, organització que defensa els interessos del sector a tot el territori nacional i que reuneix més de 32.000 empreses de transport i més de 60.000 vehicles, tots ells petites i mitjanes empreses i autònoms.