L’Aliança Nacional d’Auxili en Carretera denuncia davant la CNMC a les companyies asseguradores i d’assistència en viatge per pràctiques abusives

• Les principals organitzacions i entitats representatives a nivell autonòmic i estatal dels gruistes d’assistència en carretera, integrades en l’Aliança Nacional d’Auxili en Carretera, sol·liciten a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència que investigui possibles pràctiques abusives i col·lusòries de les asseguradores, plataformes i companyies d’assistència en viatge.
• Aquest sector està dominat per un oligopoli de tot just deu grans companyies enfront de les 2.000 petites empreses d’auxili despullades de capacitat negociadora.

El sector de l’Auxili en Carretera, recentment unit en l’Aliança Nacional d’Auxili en Carretera, ha alertat per carta a la Comissió dels Mercats i la Competència (CNMC) de la greu deterioració en la prestació dels seus serveis donada la situació de oligopsonio, donat l’escàs nombre de demandants d’aquests serveis enfront dels gairebé 2000 d’oferents, que disposa el control i el poder sobre els preus i les condicions de transacció en favor de les companyies asseguradores, les companyies d’assistència en viatge i clubs automobilístics, que amenacen amb posar en risc l’activitat d’auxili en carretera, especialment en les zones més despoblades i en les operacions de gran trànsit viari.

L’Aliança denuncia d’aquesta manera que les asseguradores d’assistència en carretera imposen condicions de prestació d’aquests serveis (tant directament com a través de plataformes, asseguradores d’assistència en viatge i clubs automobilístics), que perjudiquen la Seguretat Viària, en prevaler conceptes comercials sobre aspectes de qualitat, seguretat i organització dels serveis d’auxili, com ara, per exemple, compromisos d’assistència en menys d’una hora o similars a tota mena d’avaries o incidents menors, que impedeixen l’adequada priorització dels serveis segons el risc viari de l’operació, advertint que si no s’atallen les causes que provoquen aquesta situació es multiplicaran les greus tensions sectorials.

També l’Aliança entén que existeix per part de les empreses del oligopsonio una pràctica elusiva de normes que afecten directament la seguretat i salut laboral, així com importants danys socioeconòmics derivats de pràctiques abusives en les condicions contractuals i cert risc de cartel·lització en aquestes, que poden comportar el tancament de centenars d’empreses i la pèrdua de milers de llocs de treball, donada l’actual situació de crisi econòmica.
Les causes d’aquesta situació de competència imperfecta ja van ser detectades fa més d’una dècada, sense que s’hagi avançat res en les solucions al problema.
Així, l’Ordre PRE/1664/2008, de 13 de juny de 2008, sobre l’Acord de Consell de Ministres pel qual es va prendre coneixement de l’Acord de l’Administració General de l’Estat amb el Departament de Transport de Mercaderies del Comitè Nacional del Transport per Carretera donin juny de 2008, ja recollia en el seu apartat 12 l’obligació per a l’elaboració d’un Pla específic de recerca de les possibles pràctiques constitutives de competència deslleial en l’àmbit de la contractació de transports per carretera per part de la Comissió Nacional de la Competència, amb especial atenció a possibles suposats de venda a pèrdues, assenyalant que “Específicament, es contemplaran, així mateix, en aquest Pla els supòsits que puguin constituir abús de posició dominant en la contractació de vehicles d’auxili en carretera.”

L’Aliança Nacional d’Auxili en Carretera, per tant, s’ha dirigit a la CNMC sol·licitant el compliment de la llei i evitar situacions de desequilibro entre les parts de la cadena de l’auxili en carretera, perquè es promogui la seva recerca i l’empara de les autoritats competents per a “evitar majors situacions de competència deslleial entre empreses que aboquin a una deterioració del servei que faci d’Espanya un país tercermundista quant als serveis d’auxili en carretera es refereix”, tal com va assegurar el portaveu de l’Aliança, Xavier Martí.

Nota: Aliança Nacional de l’Auxili en Carretera aglutina a les següents entitats associatives i empresarials del sector ABEAC (Balears), ABEAC (Euskadi), ASCA (Catalunya), AMEAC (Madrid), ANESAV (Nacional), ASCALEAC, (Castella León), ASEDA (Andalusia), ASEGA (Galícia), ASEXTEAC (Extremadura), GRUP CARTER (Nacional), CEPS (Nacional), FEGRUAL (Federació Nacional) AGREGA-GRUAS i REAC (Agrupació Nacional). El sector de l’Auxili en Carretera està integrat per més de 10.000 grues, 2.000 empreses i 11.000 treballadors, realitzant anualment més de 8 milions de serveis d’auxili i rescat en carretera en manteniment de la seguretat viària. Dichi sector dona servei a la societat en el seu conjunt, a través dels seus clients principalment Clubs Automobilístics, Plataformes i Companyies d’Assistència en Viatge, que mitjancen en el segment dels contractes d’assistència en carretera. El correu electrònic de contacte amb els representants de l’Aliança és coordinacion@alianzadeauxilio.com

Sobre el Gremi

El Gremi de Transports i Logística, integrat a la patronal Cecot, compta actualment amb més de 250 associats. Representa i defensa els interessos de les empreses de transport i ofereix diferents serveis als seus associats. Un dels principals objectius del Gremi és potenciar l’associacionisme, afavorint l’intercanvi i la comunicació entre les empreses del sector.

Actualment forma part de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España – FENADISMER, organització que defensa els interessos del sector a tot el territori nacional i que reuneix més de 32.000 empreses de transport i més de 60.000 vehicles, tots ells petites i mitjanes empreses i autònoms.